top of page

O KALISKIEJ PRACOWNI BADAŃ NAD SZTUKĄ 

Pracownia Badań nad Sztuką i Kulturą Artystyczną Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk powstała w 2012 roku. Inicjatywa  jej założenia wyszła od grona kaliskich badaczek i badaczy dziejów artystycznych, architektonicznych czy kulturalnych przeobrażeń krajobrazu i dziedzictwa Kalisza, działających w obrębie dyscyplin takich jak historia, historia sztuki, historia kultury. Wszystkich nas łączy zamiłowanie do nowoczesnych badań regionalnych w humanistyce, a także do popularyzowania ich wyników na różne sposoby - od konferencji międzynarodowych po wykłady popularnonaukowe. 

 

Zorganizowaliśmy kilkadziesiąt spotkań otwartych z wykładami

o dziejach artystycznych Kalisza, a także dwie międzynarodowe konferencje,

mamy na koncie zbiorowe i indywidualne publikacje tradycyjne i elektroniczne.

 

Badamy architekturę Kalisza, przemiany i projekty urbanistyczne, dzieje kultury artystycznej, wystawiennictwo, przybliżamy postacie artystek i artystów,

działaczek i działaczy kulturalnych. 

Interesują nas ludzie i ich emocje, uwikłania, reinterpretacje artystycznych

tradycji i dyskursów; ich polityzacje, funkcje społeczne przedmiotów

czy przestrzeni miejskich.   

Pracownią kieruje dr Iwona Barańska

(Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM

w Kaliszu, Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk)

POŻEGNANIE Ś. P. 
MGRA INŻ. MATEUSZA RABIEGI

Z wielkim żalem i smutkiem
informujemy, że w dniu 28 IX 2022 roku
pożegnaliśmy w kaliskiej katedrze naszego
Kolegę i Przyjaciela Mateusza Rabiegę
(1994-2022), którego zapamiętamy jako
utalentowanego historyka architektury
międzywojennego Kalisza. Obszerne wspomnienie ukaże się w Zeszytach KTPN
z. 22 / 2022. 

NADCHODZĄCE i / lub WAŻNIEJSZE WYDARZENIA

bottom of page