top of page

PROJEKTY I WYDAWNICTWA NASZEJ PRACOWNI

Dzielimy się wiedzą, poszukujemy zapomnianych historii, dajemy współczesności do myślenia

Działania naszego zespołu łączą: organizujemy nie tylko międzynarodowe sympozja naukowe, wykłady i prelekcje, ale i dbamy o rzetelne opracowanie wyników badań historycznych. Nasz zespół inspiruje się wzajemnie, wymienia wiedzą z aktualnych badań czy wydarzeń, ale specyfika pracy historyków sztuki

oznacza indywidualne, żmudne przekuwanie "surowych" wyników kwerend i przemyśleń w teksty. 

Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk dysponuje prężnie działającą oficyną wydawniczą, stąd działania naszej Pracowni staramy się publikować i z efektami pracy docierać do jak największej liczby odbiorców, promując także wolny dostęp do prac naukowych w mniejszych ośrodkach Polski, jak

i nieograniczone rozpowszechnianie wiedzy o historii i kulturze Kalisza w Internecie - jako uzupełnienie słowa drukowanego. 

Poniżej przedstawiamy najważniejsze efekty naszej pracy i koncepcje, które chcielibyśmy zrealizować. Ponadto publikujemy również o Kaliszu wiele artykułów, monografii naukowych, a także działamy społecznie w naszych środowiskach. 

 

Zapraszamy do współpracy!

W KRĘGU KALISKICH BADAŃ NAD SZTUKĄ I KULTURĄ ARTYSTYCZNĄ / STUDIA

"Studia historyczne nad architekturą, urbanistyką i sztuką", Zeszyty Kaliskiego

Towarzystwa Przyjaciół Nauk, z. 21,

Kalisz 2021

"W kręgu kaliskich studiów nad sztuką

i kulturą artystyczną", Zeszyty Kaliskiego

Towarzystwa Przyjaciół Nauk, z. 12,

Kalisz 2011

Z12_2011.jpg

NIEKTÓRE NASZE

PROJEKTY I DZIAŁANIA

2014

Wycieczka studyjna do Kalisza - Instytut Historii

Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego

2017

Sympozjum dotyczące problemów

konserwatorskich zabytkowych cmentarzy

Kalisza - w ramach Europejskich Dni

Dziedzictwa

"W kręgu kaliskich studiów nad sztuką

i kulturą artystyczną 2", Zeszyty Kaliskiego

Towarzystwa Przyjaciół Nauk, z. 17,

Kalisz 2017

Z17_2017.jpg

2018

Kontynuacja dyskusji o potrzebie dokładnej analizy

przebiegu odbudowy Kalisza po zniszczeniach

I wojny światowej: 

spotkanie naukowe / sformułowanie projektu badań

Odbudowy i modernizacje miast historycznych w pierwszej połowie dwudziestego wieku w Europie. Naród, polityka, społeczeństwo,

red. I. Barańska, M. Górzyński,

Kalisz 2016 / 

Reconstructions and Modernizations of Historic Towns in Europe in the First Half of the Twentieth Century: Nation, Politics, Society,

ed. by I. Barańska, M. Górzyński,

Kalisz 2016 (ebook)

Życie artystyczne prowincji środkowoeuropejskiej na przełomie XIX-XX wieku: funkcje, formy, przemiany, red. Iwona Barańska, Kalisz 2020.

IMAG0054.JPG
cc.jpg

2019

Wielkie plany w małym mieście: projekt badawczy Makarego Górzyńskiego o politykach modernizacji Turku i Wielkopolski w XX wieku

2020

Zespołowy projekt Słownika architektów, budowniczych i planistów Kalisza  - wspólnie z partnerami zewnętrznymi

2022

Konferencja ogólnopolska "Trasowanie miasta. Samochodowe arterie komunikacyjne a urbanistyczne

otoczenie zabytkowe wczoraj, dziś i jutro" (publikacja w numerze "Zeszytów Naukowych Politechniki Poznańskiej - Architektura i urbanistyka" 1/2023, kwiecień 2023

WYBRANE  WYDAWNICTWA:
 
Anna Tabaka, Tadeusz Kulisiewicz (1899-1988). Rysownik, grafik, kaliszanin, Kalisz 2019;

Makary Górzyński, Dziewiętnastowieczny park miejski w Kaliszu - ogród cywilizacji, Kalisz 2019;

Mateusz Rabiega, Odbudowa kaliskich kamienic po zniszczeniach I wojny światowej. Problem stylu, Kalisz 2023 

Makary Górzyński, Imperium peryferii: architektura i przestrzenie nowoczesności Kalisza końca XIX wieku, Kalisz 2023;
 
W PRZYGOTOWANIU:

Zespół Pracowni, Słownik architektów, budowniczych i planistów Kalisza, Kalisz 2023.
 

bottom of page