PROJEKTY I WYDAWNICTWA NASZEJ PRACOWNI

Dzielimy się wiedzą, poszukujemy zapomnianych historii, dajemy współczesności do myślenia

Działania naszego zespołu łączą: organizujemy nie tylko międzynarodowe sympozja naukowe, wykłady i prelekcje, ale i dbamy o rzetelne opracowanie wyników badań historycznych. Nasz zespół inspiruje się wzajemnie, wymienia wiedzą z aktualnych badań czy wydarzeń, ale specyfika pracy historyków sztuki

oznacza indywidualne, żmudne przekuwanie "surowych" wyników kwerend i przemyśleń w teksty. 

Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk dysponuje prężnie działającą oficyną wydawniczą, stąd działania naszej Pracowni staramy się publikować i z efektami pracy docierać do jak największej liczby odbiorców, promując także wolny dostęp do prac naukowych w mniejszych ośrodkach Polski, jak

i nieograniczone rozpowszechnianie wiedzy o historii i kulturze Kalisza w Internecie - jako uzupełnienie słowa drukowanego. 

Poniżej przedstawiamy najważniejsze efekty naszej pracy i koncepcje, które chcielibyśmy zrealizować. Ponadto publikujemy również o Kaliszu wiele artykułów, monografii naukowych, a także działamy społecznie w naszych środowiskach. 

 

Zapraszamy do współpracy!

W KRĘGU KALISKICH BADAŃ NAD SZTUKĄ I KULTURĄ ARTYSTYCZNĄ

NIEKTÓRE NASZE

PROJEKTY I DZIAŁANIA

2014

Wycieczka studyjna do Kalisza - Instytut Historii

Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego

Zbiory studiów, publikowane w ramach numerów specjalnych "Zeszytów KTPN". Pod redakcją Iwony Barańskiej. 

"W kręgu kaliskich studiów nad sztuką

i kulturą artystyczną", Zeszyty Kaliskiego

Towarzystwa Przyjaciół Nauk, z. 12,

Kalisz 2011

Z12_2011.jpg

"W kręgu kaliskich studiów nad sztuką

i kulturą artystyczną 2", Zeszyty Kaliskiego

Towarzystwa Przyjaciół Nauk, z. 17,

Kalisz 2017

Z17_2017.jpg

2017

Sympozjum dotyczące problemów

konserwatorskich zabytkowych cmentarzy

Kalisza - w ramach Europejskich Dni

Dziedzictwa

2018

Kontynuacja dyskusji o potrzebie dokładnej analizy

przebiegu odbudowy Kalisza po zniszczeniach

I wojny światowej: 

spotkanie naukowe / sformułowanie projektu badań

Odbudowy i modernizacje miast historycznych w pierwszej połowie dwudziestego wieku w Europie. Naród, polityka, społeczeństwo,

red. I. Barańska, M. Górzyński,

Kalisz 2016 / 

Reconstructions and Modernizations of Historic Towns in Europe in the First Half of the Twentieth Century: Nation, Politics, Society,

ed. by I. Barańska, M. Górzyński,

Kalisz 2016 (ebook)

IMAG0054.JPG

2019

Wielkie plany w małym mieście: projekt badawczy Makarego Górzyńskiego o politykach modernizacji Turku i Wielkopolski w XX wieku

2020

Zespołowy projekt Słownika architektów, budowniczych i planistów Kalisza  - wspólnie z partnerami zewnętrznymi

NAJNOWSZE WYDAWNICTWA:

 

Anna Tabaka, Tadeusz Kulisiewicz (1899-1988). Rysownik, grafik, kaliszanin, Kalisz 2019;

Makary Górzyński, Dziewiętnastowieczny park miejski w Kaliszu - ogród cywilizacji, Kalisz 2019;

 

Życie artystyczne prowincji środkowoeuropejskiej na przełomie XIX-XX wieku: funkcje, formy, przemiany, red. Iwona Barańska, Kalisz 2020.

W PRZYGOTOWANIU:

Makary Górzyński, Imperium peryferii: architektura i przestrzenie nowoczesności Kalisza końca XIX wieku, Kalisz 2021;

Zespół Pracowni, Słownik architektów, budowniczych i planistów Kalisza, Kalisz 2022-2023.

cc.jpg
logo_ktpn.jpg

Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

Societas Scientiarium ac Literarum Calisensis (zał. 1987)

 © 2019-2021 by Makary Górzyński i KTPN. Proudly created with Wix.com

Darowizny na cele statutowe KTPN prosimy wpłacać na następujący adres:

PEKAO SA I Oddział Kalisz
51 1240 2946 1111 0000 2873 3766

62-800 Kalisz  ul.Bankowa 9

  • Facebook Clean Grey
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now