top of page

MIĘDZYNARODOWE KONFERENCJE NAUKOWE

O BADANIACH NAD SZTUKĄ W KALISZU

Inicjatywy Pracowni Badań nad Sztuką i Kulturą Artystyczną KTPN oraz Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Kaliszu, pod patronatem Prezydentów Miasta Kalisza.

Pomysł zorganizowania pierwszej sesji narodził się w 2013 roku. Dziękujemy Uczestniczkom i Uczestnikom naszych sympozjów - gości z Polski i Europy - za udział w konferencjach, świetną

atmosferę, interesujące, ważne metodologicznie i tematycznie, czy społecznie referaty. 

 

Zapraszamy do Kalisza. 

EDYCJA I - 2015

16-17.04.2015, KALISZ

Międzynarodowa Konferencja "(Od)budowa miasta historycznego: naród, polityka i społeczeństwo a rekonstrukcje miast zniszczonych w czasie I wojny światowej" – "(Re)creating historical towns and cities: nation, politics, society in post 1914 urban restorations" WPA-UAM; 

Dyrektor Programowy: Makary Górzyński

EDYCJA II - 2017

19-20.10.2017, KALISZ

Konferencja międzynarodowa "Życie artystyczne prowincji środkowoeuropejskiej

w drugiej połowie XIX i początkach XX wieku: przemiany, formy i funkcje" /

"Artistic Life of a Province in Central Europe at the turn of the nineteenth and twentieth Centuries", WPA UAM;

 

Dyrektor Programowa: Iwona Barańska

EDYCJA III - 2019

18-19.10.2019, KALISZ

"Artistic contacts between political blocs after World War II in Central Europe: visual arts, power, cultural propaganda" / "Kontakty artystyczne między blokami politycznymi
po drugiej wojnie światowej w Europie Środkowej: sztuki wizualne, władza, propaganda kulturowa"

Dyrektor Programowa: Anna Tabaka

EDYCJA IV - krajowa - 2022

9 czerwca 2022, Collegium Novum Akademii Kaliskiej

"Trasowanie miasta. Samochodowe arterie komunikacyjne a urbanistyczne otoczenie zabytkowe wczoraj, dziś i jutro"

Dyrektor programowy i koordynator: Makary Górzyński

LOGOTYP konf.jpg

Proj. Mateusz Halak

Konf logo 2017.jpg

Proj. Mateusz Halak

LOGO ANGIELSKI 2019.jpg

Proj. Michał Bugzel / Cop. Fundacja Kulisiewicza / MOZK

Clipboard01_edited.jpg
bottom of page