top of page

Kalendarium otwartych spotkań naukowych oraz konferencji międzynarodowych

Pracowni Historii Sztuki i Kultury Artystycznej KTPN

(opracowała Iwona Barańska)

2012

 

15.11.2012 – Joanna Bruś – Życie i twórczość kaliskiego inżyniera architekta Alberta Nestrypke, villa Calisia;

2013

 

16.04.2013 – Joanna Adamczewska – Zabytkowe wille kaliskie wczoraj i dziś, gmach WPA UAM;

09.05.2013 – Makary Górzyński – Styl i wykluczenie. Problem historyzmu w badaniach nad architekturą xix wieku w polskiej historii architektury ostatnich dziesięcioleci, gmach WPA UAM;

12.11.2013 – Dominika Płócienniczak – Maria Władimirowna von Werewkin - życie i twórczość, siedziba KTPN;

2014

29.01.2014 – Mateusz Halak – Dominium brzezińskie za czasów ostatnich jego właścicieli – rodziny Schloesser. Obraz majątku w początkach ubiegłego wieku. Pojęcie kontaktu kulturowego, siedziba KTPN;

18.03.2014 – Makary Górzyński – Historie architektury i regionalizm. Raport z badań, siedziba KTPN;

 

27.11.2014 – Makary Górzyński – Działalność inwestycyjna Kalisza za rządów gubernatora Daragana, a problemy rozwoju miasta u progu Wielkiej Wojny oraz promocja książki Dziewiętnastowieczny Ratusz w Kaliszu. Architektura i niezrealizowany projekt nowoczesności, siedziba KTPN;

2015

 

16 – 17.04.2015 – Międzynarodowa Konferencja "(Od)budowa miasta historycznego: naród, polityka i społeczeństwo a rekonstrukcje miast zniszczonych w czasie I wojny światowej" – "(Re) creating historical towns and cities: nation, politics, scociety in post 1914 urban restorations";

30.06.2015 – Iwona Barańska – "Gięta cukierniczka" czy "orzeł w błyskawicznym locie" – rzecz o recepcji poliptyku kaliskiego w środowisku kaliskiej inteligencji XIX wieku, siedziba KTPN;

2016

13.01.2016 – Joanna Bruś, Anna Tabaka – Modernizacja Kalisza. Teatr i tzw. Dom Kowalskiego, siedziba KTPN;

 

06.04.2016 – Maciej Błachowicz – Problematyka ochrony zabytkowych cmentarzy przy Rogatce, siedziba KTPN;
 

28.06.2016 – Makary Górzyński – Papierowy trzystutysięcznik: plan urbanistyczny Wielkiego Kalisza z 1906 roku, studium rekonstrukcji, siedziba KTPN;

 

22.11.2016 – Mateusz Halak – Zachęta dla klienta czyli rzecz o kulturze reklam w Kaliszu, siedziba KTPN;

2017

 

13.03.2017 – promocja książki Odbudowy i modernizacje miast historycznych w pierwszej połowie dwudziestego wieku w Europie. Naród, polityka, społeczeństwo pod redakcją Iwony Barańskiej

i Makarego Górzyńskiego, Biblioteka WPA UAM;

14.09.2017, 15.00-17.00 – sympozjum naukowe – Zabytkowe cmentarze kaliskie jako element wielokulturowego dziedzictwa narodowego – perspektywy i potrzeby ratowania, Villa Calisia;

19-20.10.2017 – Konferencja międzynarodowa "Życie artystyczne prowincji środkowoeuropejskiej

w drugiej połowie XIX i początkach XX wieku: przemiany, formy i funkcje", WPA UAM;

2018

 

10.05.2018 – promocja "Zeszytów Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk" (nr 17) W kręgu kaliskich badań nad sztuką i kulturą artystyczną (2), pod red. Iwony Barańskiej, Biblioteka WPA UAM;

23.10.2018 – Iwona Barańska – Kilka uwag nad kaliskim Rubensem – pierwsze próby naukowej recepcji dzieła, siedziba KTPN;

03.12.2018 – Mateusz Rabiega – Odbudowa kaliskich kamienic po zniszczeniach I wojny światowej, koreferat Makary Górzyński – Problematyka badań kaliskiej kultury mieszkaniowej w początkach XX wieku wobec ówczesnej modernizacji zabudowy starego centrum miasta – uwagi ogólne, siedziba KTPN;

2019

24.02. 2019 –  odbyła się wycieczka do Kalisza, zorganizowana przez Mateusza Rabiegę, przedstawiająca historię i zabytki miasta studentkom i studentom historii sztuki Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego pod kierunkiem prof. J. K. Kosa oraz społeczności Koła Naukowego Historii Architektury ArcHist z Politechniki Wrocławskiej; w oprowadzaniu brał udział Makary Górzyński, merytorycznie wsparła je również Anna Tabaka;

25. 02. 2019 – Anna Tabaka – Tadeusz Kulisiewicz - portret zawłaszczony. Fragmenty, siedziba KTPN.

W kolejnych miesiącach 2019 roku nasze zebrania dotyczyły konferencji kulisiewiczowskiej.

 

2020

 

W okresie pandemii Pracownia działała online i telefonicznie. Efektem tej pracy

są założenia i projekt Słownika architektów, budowniczych i planistów Kalisza.

Anna Tabaka i Sylwia Pierucka przygotowały i otworzyły w MOZK dwie wystawy tematyczne

22 września 2020 - zebranie robocze Pracowni, online, poprzez MS Teams - poświęcone aktualnym

planom i działaniom zespołu, szczególnie Słownikowi architektów, budowniczych i planistów Kalisza

25 listopada 2020 - zebranie Pracowni, online, MS Teams, dyskusja nad pracami zespołu wokół Słownika architektów, budowniczych i planistów Kalisza; tematy bieżące

2021

Zespół Pracowni, mimo trudnych warunków pandemii, pracuje nad stworzeniem nowego projektu flagowego - Słownika architektów, budowniczych i planistów Kalisza - oprócz swojej codziennej pracy zawodowej w muzeach, szkołach i uczelniach wyższych... 

10 marca 2021 - zebranie Pracowni, online, MS Teams, wykład Anny Tabaki "Sterowania politycznie promocja miasta. O rodowodzie "Ptolemeuszowej Kalisii"

9 czerwca 2021 - zebranie Pracowni, online, MS Teams, wykład Mateusza Rabiegi

"Trzynaście lat dyskusji nad rewitalizacją śródmieścia Kalisza”.

Latem i jesienią zespół pracował nad Słownikiem architektów... oraz artykułami do 21. wydania

"Zeszytów Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk", poświęconego architekturze, urbanistyce i sztuce, w tym studiom kaliskim oraz regionalnym. Odbywały się konsultacje online i spotkania

robocze poprzez MS Teams. 

15 grudnia 2021 - zebranie Pracowni, online, MS Teams, wykład Makarego Górzyńskiego

"Planowanie przestrzenne w miastach Królestwa Polskiego ok. 1900 r.: między urbanistyką i administracją. Prezentacja projektu badawczego".

Wykłady z roku 2021 są dostępne online na profilu FB Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

2022-2023

SPOTKANIA ODBYWAJĄ SIĘ REGULARNIE, BARDZO CZĘSTO ONLINE

- ZAPRASZAMY DO ŚLEDZENIA FACEBOOKOWEGO PROFILU KTPN ORAZ 

STRONY WWW.KTPN.ORG 

Zapraszamy do współpracy.

KALISKIE SPOTKANIA I KONFERENCJE NAUKOWE

IMG_0011.jpg
IMG_0012.jpg
21462844_1698506856835373_45845554898041
17308918_1407742249245170_66730631294731
65.jpg
1.jpg

Serwis fotograficzny:

Ewa Obała, Mieczysław Z., J. K. Kos

IMG_0010.jpg
_DSC6783.jpg
bottom of page