top of page

S Ł O W N I K

 

a r c h i t e k t ó w,

b u d o w n i c z y c h

i

p l a n i s t ó w

Kalisza

Projekt zespołu Pracowni, zainicjowany i kierowany przez Makarego Górzyńskiego, 2020


W 2020 roku 
stworzyliśmy projekt i bazę danych

W 2021 roku
opracowaliśmy 80% biogramów

W 2022 roku
powstły kolejne hasła,  przygotowaliśmy Słownik do wydania

Wiosną 2023 roku, po otrzymaniu pozytywnych recenzji naukowych,
skierowaliśmy Słownik architektów
do składu graficznego

 

bottom of page