top of page

S Ł O W N I K

 

a r c h i t e k t ó w,

b u d o w n i c z y c h

i

p l a n i s t ó w

Kalisza

Projekt zespołu Pracowni, zainicjowany i kierowany przez Makarego Górzyńskiego, 2020


W 2020 roku 
stworzyliśmy projekt i bazę danych

W latach 2021-2022
opracowaliśmy biogramy

W 2023 roku
przygotowaliśmy Słownik do wydania

PUBLIKACJA - LATO 2023
 

bottom of page