S Ł O W N I K

 

a r c h i t e k t ó w,

b u d o w n i c z y c h

i

p l a n i s t ó w

Kalisza

Jeżeli chcecie Państwo przesłać własne propozycje osób - ludzi kaliskiej architektury, budownictwa czy urbanistyki,

ale wyłącznie postaci zmarłych twórczyń i twórców - 

prosimy pisać na adres makarygorzynski@gmail.com.

Dziękujemy!

Projekt zespołu Pracowni, zainicjowany i kierowany przez Makarego Górzyńskiego, 2020

W 2020 roku 

stworzyliśmy projekt i bazę danych

W 2021 roku

opracujemy biogramy

W 2022 roku

przygotujemy Słownik do wydania